Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Analiza financijskih izvještaja u Excel-u - Sheraton Zagreb Hotel 15.04.2011.

Sheraton Zagreb Hotel 15.04.2011.

OPIS I CILJEVI RADIONICE

Analiza temeljnih financijskih izvještaja jedan je od preduvjeta za uspješno upravljanje tvrtkom jer njene informacije pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti. Podaci dobiveni iz financijskih izvještaja mogu se također koristiti i u druge svrhe: evaluacija vrijednosti poduzeća, procjena kreditne sposobnosti, mjerenje uspješnosti menadžmenta i slično. Upravo je stoga poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize od izuzetnog značaja za sve korisnike financijskih izvještaja bilo da je riječ o internim (vlasnici, menadžment) ili vanjskim (banke, tržište kapitala, državne institucije) korisnicima.  

Naravno da je u bilo kakvom radu s financijskim podacima neophodno imati na raspolaganju određeni alat koji nam omogućava njihovu analizu i obradu. Jedan od takvih jest i Microsoft-ov Excel koji je zbog svoje svestranosti ujedno i najčešće korišten u praksi. Upravo smo stoga odlučili ponuditi polaznicima edukaciju na kojoj će moći steći praktična znanja primjene tog software-a u radu sa analizom financijskih izvještaja.  

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, CD sa praktičnim primjerima u Excel®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

PRAKTIČNE VJEŽBE

Praktične vježbe se izvode na stvarnim primjerima i kroz rad na praktičnim vježbama sa:  
 • Temeljnim financijskim izvještajima i njihovim karakteristikama,
 • Osnovnim tehnikama financijske analize,
 • Financijskim i poslovnim rizicima te
 • Ekonomskom evaluacijom poslovanja.
 
Sve praktične vježbe izvodit će se u Excel-u na stvarnim financijskim izvještajima tvrtki koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Kao podloga za primijenjene Excel modele korištena je forma godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika (GFI-POD) propisana od strane FINA-e. Vjerujemo da će to dodatno pridonijeti praktičnoj iskoristivosti znanja stečenih na radionici i omogućiti polaznicima lakšu analizu vlastitih financijskih izvještaja.

KOME JE NAMIJENJENA RADIONICA

Ova specijalistička radionica namijenjena je svim korisnicima financijskih izvještaja koji na temelju njih moraju donositi odluke važne za uspješno poslovanje poduzeća:
 
 • Vlasnicima i menadžmentu koji upravljaju resursima tvrtke, te time neposredno utječu na rezultat poslovanja,
 • Financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama čija je zadaća evaluacija trenutnog poslovanja te projekcija budućih financijskih rezultata, a sve u svrhu financiranja ili investiranja u dotično poduzeće,
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama, i računovodstvu koji žele obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje.

POTREBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADIONICE

Teme pokrivene ovom radionicom obuhvaćaju osnovnu do srednju razinu znanja Excel-a. Stoga je poželjno da polaznici posjeduju elementarna znanja kao i osnovno iskustvo primjene Excel-a.  

Radi boljeg praćenja i sudjelovanja u edukaciji, savjetujemo polaznike da na radionicu sa sobom ponesu prijenosna računala na kojima je instaliran Microsoft Excel® (preporučena verzija 2007).

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

Mjesto održavanja: Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
Vrijeme održavanja:
petak 15.04.2011. od 9:00 -16:30  

8:30 – 9:00 Kava dobrodošlice, registracija i preuzimanje materijala  

9:00 – 10:30 Uvod u analizu financijskih izvještaja
 
§  Obuhvat i svrha financijske analize
§  Temeljna financijska izvješća
§   Karakteristike informacija dobivenih iz financijskih izvješća        

PRAKTIČNA VJEŽBA:
Analiza osnovnih financijskih izvještaja (GFI-POD)  

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
 

10:45 – 12:15 Osnovne metode financijske analize
 
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Du Pont analiza
 
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja i Du Pont analiza  

12:15 – 13:15 Stanka za ručak
 

13:15 – 14:45 Analiza financijskih i poslovnih rizika
 
 • Operativna i financijska poluga
 •  Novčani ciklus poduzeća
 •  Kreditni rizik
 
PRAKTIČNA VJEŽBA:
Kvantifikacija osnovnih poslovnih rizika i analiza njihovih utjecaja na     poslovanje poduzeća  

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
 

15:00 – 16:30 Ekonomska analiza
 
 • Ekonomska profitabilnost: dodana vrijednost i stopa povrata na uloženi kapital
 • Izračun troška i veličine investiranog kapitala
 • Ekonomska vrijednost poduzeća
 
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza ekonomske profitabilnosti poduzeća (EVA, ROIC)

KRATKI ŽIVOTOPIS PREDAVAČA

mr. sc. Dušan Banović posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute), Udruge za projektni menadžment (PMI), Hrvatske udruge korporativnih rizničara, te Udruge Controllera Hrvatske. Također je kandidat za 3. stupanj CFA ispita te kandidat na ACCA programu. Trenutno radi kao investicijski menadžer za Prosperus-invest društvo za upravljanje fondovima rizičnog kapitala.

PRIJAVA

Prijaviti se možete na stranici www.poslovnaucinkovitost.eu ili dostavljanjem podataka na e-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu.           

Prijave traju do 13.04.2011. godine.
 

Kotizacija za specijalističku radionicu iznosi 1.390 HRK + PDV i plativa je najkasnije do 13.04.2011. godine na žiro račun 2340009-1110356112 sa pozivom na broj 15-04-2011.         

Mogućnosti ostvarenja popusta:
 
 • 10% - za 2 polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.251 HRK + PDV)
 • 15% - za 3 i više polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.181,50 HRK + PDV)
 
Članovi Kluba kontrolera
također ostvaruju popust od 10% na osnovnu cijenu edukacije.

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS