Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Isplata dividende - moguća isplata na žiro, tekuće i štedne račune

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. objavilo je mišljenje koje je dobilo od Ministarstva financija o isplati dividendi imateljima dionica.

Objavu SKDD-a prenosimo u cijelosti:

"Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD) vas obavještava da je 2. svibnja 2011. godine zaprimilo Mišljenje Ministarstva financija, Porezne uprave – Središnji ured (dalje: Porezna uprava), klasa 410-01/11-01/607 od 11. travnja 2011. godine, kojim se iznimno - isplata dividende za članove izdavatelje SKDD-a - može, osim na žiroračun, izvršiti i na druge načine propisane posebnim propisima. Ovakva isplata je prema mišljenju Porezne uprave moguća samo pod uvjetom da SKDD Poreznoj upravi osigura i omogući dostavu podataka o svim isplatama dividende i to po svakom dioničaru posebno.

Skrećemo pozornost svim članovima depozitorija da SKDD može naprijed navedeni uvjet dostave podataka Poreznoj upravi, ispuniti samo u odnosu na one isplate dividende za koje je SKDD platni agent te slijedom toga raspolaže svim podacima potrebnim za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Ako član depozitorija u odnosu na neke ulagatelje sam provodi isplatu dividende dužan ju je isplatiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Svi ulagatelji koji su u razdoblju od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak (NN 80/2010) - 1. srpnja 2010. godine do danas kao račun za isplatu sredstava po osnovi dividende dostavili u SKDD podatak o broju žiroračuna, mogu i dalje primati uplate na isti. Oni ulagatelji koji već imaju upisan broj tekućeg odnosno štednog računa, također mogu i dalje primati uplate na isti pod uvjetom da je riječ o vlastitom računu ulagatelja.

Tumačenjem članka 61. Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04,73/08 i 80/10) Porezna uprava je ratio legis našla u mogućnosti potpunog, učinkovitog i ekonomičnog utvrđivanja pravno relevantnih činjenica koje imaju utjecaj na rješavanje upravne stvari, u ovom slučaju - korištenjem podataka koje vodi SKDD. Navedene podatke, u skladu s odredbom članka 3. stavka 1. točke 20. Zakona o Poreznoj upravi (NN 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10) SKDD razmjenjuje s Poreznom upravom u okviru međuinstitucionalne suradnje Porezne uprave razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza. Predmetna razmjena podataka i njezini uvjeti utvrđeni su Sporazumom o suradnji i Protokolom za razmjenu podataka, sklopljenim između Porezne uprave i SKDD-a 21.1.2011. godine.

Ističemo kako su, prema odredbi čl. 69. st. 1. Općeg poreznog zakona (NN 147/08 i 18/11), osobe koje raspolažu podacima bitnima za oporezivanje ili vode pozicije vrijednosnih papira te upisnike o imovini i pravima poreznih obveznika, a što uključuje i SKDD, dužne na zahtjev poreznog tijela dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, provedbu ovrhe i mjera osiguranja."

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS