Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Kalkulator obračuna autorskog honorara

Autorski honorar se isplaćuje za autorsko djelo koje je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.  

Autorska djela jesu osobito:
 • jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni progra­mi),
 • glazbena djela, s riječima ili bez riječi,
 • dramska i dramsko-glazbena djela,
 • koreografska i pantomimska djela,
 • djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,
 • djela arhitekture,
 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,
 •  fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
 •  audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju),
 • kartografska djela,
 • prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.

Kod Ugovora o autorskom djelu, ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a priznaje se 30% troškova, pa je osnovica za obračun poreza i prireza na porez na dohodak u stvari 70% bruto ugovorenog iznosa.

Porez na dohodak se plaća 25% na osnovicu, dok prirez ovisi o prebivalištu fizičke osobe koja obavlja posao. Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora biti isplaćen na žiro račun.

Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Kalkulator obračuna autorskog honorara
Izračunaj
Priznati troškovi: 0,00 Kuna
Doprinosi: 0,00 Kuna
Porezna osnovica: 0,00 Kuna
Porez: 0,00 Kuna
Prirez: 0,00 Kuna
Neto: 0,00 Kuna
Ukupni trošak: 0,00 Kuna

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS