Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Ostalo

Obvezne evidencije pri korištenju osobnih automobila

Središnji ured Porezne uprave dao je Uputu o evidencijama i podacima koje treba osigurati pri korištenju osobnih automobila i pravdanju izdataka za službena putovanja.  Iz Upute o obveznim evidencijama pri korištenju osobnih automobila proizlazi da se u putnim nalozima i posebnim evidencijama moraju osigu­rati podaci o prijeđenim kilometrima (navođenjem početnog i završnog stanja brojila, vremenu korištenja).

Obvezne evidencije, o prijeđenom broju kilometara i vre­menu korištenja, kao knjigovodstvene isprave ili priloge treba voditi za:

 • privatne automobile koji se koriste za službene svrhe,
 • službene automobile koji se koriste u službene svrhe,
 • službene automobile za koje se po osnovi njihova korištenja zaposlenicima utvrđuje plaća u naravi prema opsegu stvar­nog korištenja. U ovom slučaju evidencija treba sadržavati podatke o prijeđenim kilometrima i vremenu korištenja au­tomobila u privatne svrhe.

Evidencija o korištenju osobnog automobila ne mora se voditi ako se po osnovi korištenja osobnih automobila utvrđuje plaća u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti vozila. Dajemo primjer moguće evi­dencije pri korištenju službenog automobila. Na istovjetan način može se ustrojiti evidencija za korištenje privatnog automobila za loko vožnju.
Trgovačko društvo “AB” d.o.o.  

Evidencija o korištenju osobnog automobile u mjesecu veljači 2011. za vozilo: xyz

 
Datum Stanje brojila Prijeđeni km Relacija Vrijeme Svrha putovanja
početno završno
             
             
             
             

Blagdani i neradni dani u 2010. godini

Prema Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 136/02. - proč. tekst, 112/05., 59/06. i 55/08.), blagdani u 2010. godini su sljedeći:

 • 1. siječnja - Nova godina
 • 6. siječnja - Bogojavljanje ili Sveta tri kralja
 • 4.  travnja - Uskrs
 • 5.  travnja - Uskrsni ponedjeljak
 • 1. svibnja - Praznik rada
 • 3. lipnja -   Tijelovo
 • 22. lipnja - Dan antifašističke borbe
 • 25. lipnja - Dan državnosti
 • 5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
 • 15. kolovoza - Velika Gospa
 • 8. listopada - Dan neovisnosti
 • 1. studenoga - Svi sveti
 • 25.  prosinca - Božić
 • 26.  prosinca - Sveti Stjepan

U dane blagdana i neradnih dana propisanih Zakonom radnici imaju pravo ne raditi, s pravom na naknadu plaće na teret poslodavca. Radnici koji zbog prirode tehnološkog procesa ili zbog iznimne potrebe posla rade u dane blagdana, imaju pravo na povećanu plaću.

Dohodovni cenzus za doplatak za djecu

Prema Zakonu o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01., 138/06. i 107/07.) pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj ka­lendarskoj godini, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice. Proračunska osnovica koja se primjenjuje u 2010. godini određena je Zakonom o izvršenju Državnog proračuna za 2010. g. (Nar. nov., br. 151/08.) i iznosi 3.326,00 kn, pa dohodovni cenzus za 2010. godinu iznosi 1.663,00 kn.

Dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina

Ako najmodavac nije obveznik poreza na dodanu vrijednost porez na dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa nekret­nina i pokretnina plaća se po rješenju Porezne uprave. Porezna uprava pri utvrđivanju porezne obveze polazi od ugovorene (ili procijenjene) najamnine umanjene za 30% paušalno priznatih izdataka, a porez se plaća od 1. srpnja 2010. po stopi od 12% uvećano za prirez. Ako je ugovorena neto najamnina potrebno je neto iznos preračunati na bruto iznos koji se obvezno plaća na žiroračun najmodavca, a najmodavac obvezu poreza na dohodak od imovine plaća po rješenju. Za preračunavanje ugovorenog neto iznosa na bruto iznos najamnine, ovisno o propisanoj stopi prireza, korite se sljedeći koeficijenti:
Stopa prireza       Koeficijenti koji se primjenjuju na neto iznos najamnine
Paušalni izdaci = 30%
Stopa poreza od 1. 7. 2010. g. 12%
1 2
0,00 1,091703
1,00 1,092705
2,00 1,093709
3,00 1,094715
4,00 1,095722
5,00 1,096732
6,00 1,097743
6,25 1,097996
6,50 1,098249
7,00 1,098756
7,50 1,099263
8,00 1,099771
9,00 1,100788
10,00 1,101807
12,00 1,103850
13,00 1,104875
15,00 1,106929
18,00 1,110026

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS