Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Raskid ugovora o radu

Radniku možete otkazati ugovor o radu jedino ako imate opravdan razlog.

Poslodavac može radniku redovito otkazati ugovor o radu ako za to ima opravdan razlog.

Vrste redovitih otkaza su:  
  • poslovno uvjetovani otkaz - "tehnološki višak"
  • osobno uvjetovani otkaz
  • otkaz uvjetovan ponašanjem radnika.

Otkaz obvezno mora biti u pisanom obliku, uz obrazloženje i navedeni otkazni rok koji počinje teći danom uručenja otkaza.

Tehnološki višak

Poslovno uvjetovani otkaz možete dati dati ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. Posrijedi može biti smanjenje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija ili promjene na tržištu zbog kojih vaša tvrtka radi opstanka mora otpustiti određeni broj radnika.

Radnika možete otpustiti na taj način samo ako ga ne možete  zaposliti na nekim drugim poslovima. U slučaju da je prije otkaza radio najmanje dvije godine bez prekida, dužni ste mu isplatiti otpremninu. Nakon toga na istim poslovima ne smijete šest mjeseci zaposliti novog radnika.

Osobno uvjetovani otkaz

Ako radnik ne može uredno izvršavati svoje radne obveze zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti, možete mu dati osobno uvjetovani otkaz. Riječ je o slučajevima kada radnik nema potrebno znanje ili sposobnost za obavljanje određenog posla zbog bolesti ili ozljede trajnog karaktera. 

Ta je vrsta otkaza dopuštena samo ako ne možete osposobiti i zaposliti zaposlenika na nekim drugim poslovima. Zaposleniku morate isplatiti otpremninu ako je prije otkaza radio najmanje dvije godine bez prekida.

Otkaz uvjetovan ponašanjem radnika

Ugovor o radu možete otkazati i zaposleniku koji krši obveze iz radnog odnosa, primjerice neprimjereno obavlja ili zapostavlja obveze iz ugovora o radu, krši radna pravila vezana uz sigurnost i zaštitu na radu, opetovano kasni na posao bez opravdanog razloga, dolazi na posao alkoholiziran ili pod utjecajem droge, uzrokuje materijalnu štetu na imovini tvrtke i slično.

Prije negoli uručite takav otkaz, morate zaposlenika pismeno upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza nastavi li ih kršiti. Ujedno mu morate omogućiti i da se obrani.

Nakon te vrste otkaza zaposlenik nema pravo na otpremninu.

Osporavanje otkaza

Radnik koji smatra da ste mu nezakonito dali otkaz može u roku od 15 dana od dana od preuzimanja odluke o otkazu uložiti prigovor i zahtijevati da preispitate tu svoju odluku.

Na prigovor možete roku od 15 dana pozitivno odgovoriti. Ako se u zadanom roku uopće ne očitujete ili negativno riješite zaposlenikov prigovor, on može u daljnjem roku od 15 dana podnijeti tužbu pred nadležnim općinskim sudom.

Dodatne informacije:


Zakon o radu (otvara novi prozor)

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS